Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы
С++ для начинающих
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
 
Рейтинг 4.81/42: Рейтинг темы: голосов - 42, средняя оценка - 4.81
MrLOLS
21 / 21 / 4
Регистрация: 21.11.2010
Сообщений: 75
1

Аналоговые часы на C++

26.03.2012, 19:21. Просмотров 8571. Ответов 27
Метки нет (Все метки)

Выкладываю свою курсовую по теме "Аналоговые часы" с использованием графической библиотеки graphics.h (BGI)

Язык: C++
Среда разработки: Dev C++ (MinGW)

Отчет и комментарии на украинском языке.

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
/*
        Курсова робота на тему "Створення годинника"
        Виконав студент групи КСМ-10-1:
        Онищук Дмитро Іванович
        2011 рік
*/
 
#include <graphics.h> // заголовочний файл графічного режиму Borland Graphics Interface
#include <cmath> // заголовочний файл для простих математичних операцій
#include <ctime> // заголовочний файл для роботи з датою та часом
#include <conio.h> // заголовочний файл для функції getch() та kbhit()
 
unsigned char cx, cy; // оголошення змінних cx та cy, які будуть відповідати координатам центральної точки вікна
unsigned char radius=100; // оголошення змінної radius, яка визначає розмір годинника
 
unsigned char pos=1; // поточна позиція в меню
 
void menu() // процедура малювання меню
{
    cleardevice(); // очищення екрану
    setcolor(COLOR(255,0,0)); // встановлення подальшого кольору для малювання в палітрі RGB (255.0.0 - червоний)
    settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,4); // DEFAULT_FONT - встановлення стандартного шрифту, HORIZ_DIR - горизонтальний напрямок тексту, 4 - розмір шрифту
    outtextxy(20, 20, "АНАЛОГОВИЙ"); // малювання тексту "АНАЛОГОВИЙ" з координатами x=20 y=20
 
    setcolor(COLOR(0,0,255));
    settextstyle(SANS_SERIF_FONT,HORIZ_DIR,3);
    outtextxy(143, 40, "ГОДИННИК");
 
    setcolor(COLOR(255,255,0));
    outtextxy(300, 55, "1.0");
 
    setcolor(LIGHTGRAY);
    settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,1);
    outtextxy(70, 100, "Відкрити часи");
    outtextxy(70, 150, "Про програму...");
    outtextxy(70, 200, "Вихід");
 
    if(pos==4) // якщо користувач вийшов за межі меню вниз...
    {
        pos=1; // ...повертаємося на першу позицію меню
    };
    if(pos==0) // якщо користувач вийшов за межі меню вверх...
    {
        pos=3; // ...повертаємося на останню позицію меню
    };
 
    switch(pos) // оператор вибору поточного положення в меню
    {
    case 1:
        setcolor(COLOR(255,255,255));
        outtextxy(70, 100, "Відкрити часи");
        break;
    case 2:
        setcolor(COLOR(255,255,255));
        outtextxy(70, 150, "Про програму...");
        break;
    case 3:
        setcolor(COLOR(255,255,255));
        outtextxy(70, 200, "Вихід");
        break;
    }
}
 
void menu_about() // процедура виводу меню "Про програму..."
{
    cleardevice(); // очищення екрану
    setcolor(COLOR(255,0,0));
    settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,4);
    outtextxy(20, 20, "АНАЛОГОВИЙ");
 
    setcolor(COLOR(0,0,255));
    settextstyle(SANS_SERIF_FONT,HORIZ_DIR,3);
    outtextxy(143, 40, "ГОДИННИК");
 
    setcolor(COLOR(255,255,0));
    outtextxy(300, 55, "1.0");
 
    setcolor(LIGHTGRAY);
    settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,1);
    outtextxy(40, 130, "Криворізький національний університет");
    outtextxy(40, 150, "Copyright © Онищук Дмитро, 2011 рік");
    outtextxy(40, 170, "КСМ-10-1");
    getch(); // функція очікування натиснення клавіші
    menu(); // малювання меню
}
 
void display(unsigned char radius) // процедура малювання годинника (циферблату)
{
    setcolor(COLOR(255,255,255));
    circle(cx, cy, radius+25); // малювання зовнішніх кілець годинника (корпус)
    circle(cx, cy, radius+23);
 
    setcolor(COLOR(0,255,0));
    unsigned int angle; // оголошення змінної для зберігання кута
    for (angle=0; angle<360; angle+=30) // цикл малювання годинних точок
    {
        circle(cx+radius*cos(angle*M_PI/180),
               cy+radius*sin(angle*M_PI/180),
               2);
    }
 
    for(angle=0; angle<360; angle+=6) // цикл малювання секундних точок
    {
        putpixel(cx+radius*cos(angle*M_PI/180),
                 cy+radius*sin(angle*M_PI/180),
                 COLOR(255,255,0));
    }
}
 
void get_time(unsigned char *h, unsigned char *m, unsigned char *s) // процедура для отримання поточного часу
{
    time_t rawtime; // створюємо об’єкт по типу структури time_t, з ім’ям rawtime
    time(&rawtime); // записуємо у об’єкт rawtime результат ф-ї time (ф-я time повертає к-ть секунд від 1970р.)
    tm *timeinfo; // оголошуємо вказівник *timeinfo, котрий буде вказувати на область пам’яті з типом даних tm
 
    timeinfo = localtime(&rawtime); // присвоюємо вказівнику *timeinfo адрес, котрий повертає ф-я localtime()
    // функція localtime() перетворює кількість секунд в структурі типу t_time в структуру типу tm, в котрій в якості полів містяться цілочисельні значення секунд, хвилин, годин та повертає адрес на заповнену структуру tm поточним часом
    *h=timeinfo->tm_hour; // присвоюємо змінній hour (через вказівник h) значення поля tm_hour в структурі типу tm
    *m=timeinfo->tm_min; // присвоюємо змінній minute (через вказівник h) значення поля tm_min в структурі типу tm
    *s=timeinfo->tm_sec; // присвоюємо змінній second (через вказівник h) значення поля tm_sec в структурі типу tm
}
 
void needle(unsigned char h, unsigned char m, unsigned char s) // процедура для анімації секундної стрілки
{
 
    /** Замальовуємо попереднє положення стрілок чорним кольором **/
    setcolor(0);
    line(cx,cy, // початкові координати лінії x та y (з центру екрану) для малювання секундної стрілки
         cx+(radius-10)*cos( ((s*6-6)-90) * M_PI/180 ), // кінцева координата x
         cy+(radius-10)*sin( ((s*6-6)-90) * M_PI/180 )); // кінцева координата y
 
    line(cx,cy, // початкові координати лінії x та y (з центру екрану) для малювання хвилинної стрілки
         cx+(radius-20)*cos( ((m*6-6)-90) * M_PI/180 ), // кінцева координата x
         cy+(radius-20)*sin( ((m*6-6)-90) * M_PI/180 )); // кінцева координата y
 
    line(cx,cy, // початкові координати лінії x та y (з центру екрану) для малювання годинникової стрілки
         cx+(radius-(radius/2))*cos( ((h*30-30)-90+(m/2-0.5)) * M_PI/180 ), // кінцева координата x
         cy+(radius-(radius/2))*sin( ((h*30-30)-90+(m/2-0.5)) * M_PI/180 )); // кінцева координата y
    /** КІНЕЦЬ ------------------------------------------------- **/
 
    /** Визначаємо координати та малюємо стрілки годинника **/
    setcolor(COLOR(0,0,255));
    line(cx,cy, // початкові координати лінії x та y (з центру екрану) для малювання секундної стрілки
         cx+(radius-10)*cos( ((s*6)-90) * M_PI/180 ), // кінцева координата x
         cy+(radius-10)*sin( ((s*6)-90) * M_PI/180 )); // кінцева координата y
 
    setcolor(COLOR(255,255,0));
    line(cx,cy, // початкові координати лінії x та y (з центру екрану) для малювання хвилинної стрілки
         cx+(radius-20)*cos( ((m*6)-90) * M_PI/180 ), // кінцева координата x
         cy+(radius-20)*sin( ((m*6)-90) * M_PI/180 )); // кінцева координата y
 
    setcolor(COLOR(255,0,0));
    line(cx,cy, // початкові координати лінії x та y (з центру екрану) для малювання годинникової стрілки
         cx+(radius-(radius/2))*cos( ((h*30)-90+(m/2)) * M_PI/180 ), // кінцева координата x
         cy+(radius-(radius/2))*sin( ((h*30)-90+(m/2)) * M_PI/180 )); // кінцева координата y
    /** КІНЕЦЬ ------------------------------------------------- **/
}
 
void open_clock() // процедура виклику годинника
{
    cleardevice(); // очищення екрану
    cx=getmaxx()/2; // визначення координати x, для центральної точки вікна
    cy=getmaxy()/2; // визначення координати y, для центральної точки вікна
 
    display(radius); // виклик процедури для малювання годинника (циферблату)
    unsigned char hour, minute, second; // оголошення змінних для збереження поточного часу
    while(!kbhit())
    {
        get_time(&hour,&minute,&second); // виклик процедури для отримання поточного часу
        needle(hour,minute,second); // виклик процедури малювання стрілок з параметрами поточного часу
        setcolor(COLOR(255,255,255));
        circle(cx,cy,2); // малюємо маленьку точку по центру годинника, поверх стрілок
        delay(250); // затримка в 250 мс (цикл оновлюється 4 рази в секунду)
    }
    menu(); // малювання меню
}
 
int main() // головна програма
{
    initwindow(400, 300); // ініціалізація вікна для графічного режиму (400x300 пікселів)
    menu(); // малювання меню
    unsigned char key; // оголошення змінної для збереження коду натиснутої клавіші
 
    while(key!=27) // цикл життя програми, поки не натиснута клавіша Esc
    {
        key=getch(); // присвоєння змінній key коду натиснутої клавіші
        switch(key) // оператор вибору натиснутої клавіші
        {
        case 72: // якщо натиснута клавіша "вверх"
            pos--; // змінюємо позицію меню на одну вверх
            menu(); // малюємо меню вже з новою активною позицією
            break;
        case 80: // якщо натиснута клавіша "вниз"
            pos++; // змінюємо позицію меню на одну вниз
            menu(); // малюємо меню вже з новою активною позицією
            break;
        case 13: // якщо натиснута клавіша Enter
            switch(pos) // оператор вибору позиції меню
            {
            case 1: // якщо позиція 1 (Відкрити годинник)
                open_clock(); // виклик процедури малювання годинника
                break;
            case 2: // якщо позиція 2 (Про програму...)
                menu_about(); // виклик процедури малювання меню "Про програму..."
                break;
            case 3: // якщо позиція 3 (Вихід)
                closegraph(); // закриття графічного режиму
                return 0; // повернення значення 0 головної програми (закриття)
            }
        }
    }
}
4
Миниатюры
Аналоговые часы на C++   Аналоговые часы на C++  
Вложения
Тип файла: rar Курсова.rar (1.71 Мб, 367 просмотров)
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
26.03.2012, 19:21
Ответы с готовыми решениями:

Нарисовать аналоговые часы
Изобразить на экране ЭВМ рисунок

Аналоговые часы используя библиотеку SDL.
Здравствуйте, нужно написать программу которая будет показывать правильное время на аналоговых...

Какой функцией C++ перевести дискретные в аналоговые данные?
Какой функцией C++ перевести дискретные в аналоговые данные

Программа, которая переводит часы и минуты в минуты или минуты – в часы и минуты
Составьте программу, которая в зависимости от входных данных переводит часы и минуты в...

Аналоговые часы
читаю вот эти статьи, хочу попробовать написать аналоговые часы, не знаю как описать с помощью XAML...

27
MaXaS
10 / 10 / 3
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 164
26.03.2012, 19:49 2
В работе есть несколько очень интересных моментов, однако они непонятны из-за недостаточного знания языка. Можно комметы на русский перевести?
ПС Как я понял, это консольная графика(т.е. initwindow)?
0
MrLOLS
21 / 21 / 4
Регистрация: 21.11.2010
Сообщений: 75
26.03.2012, 20:04  [ТС] 3
Да, initwindow.
http://translate.google.com.ua/
0
SaEgRo
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 18
05.09.2012, 05:55 4
Оригинал
Добридень! Дуже цікавий проєкт! Вражае! Я новачок в програмуванні. Ваш графічний модуль ніяк не хоче комполнуватися з основним кодом. Я не взмозі зібрати проект! Може ви допоможете мені? #include <graphics.h>
Я намагався відворити проєкт в MVS 2010


Добрый день! Очень интересный проект! Впечатляет! Я новичок в программировании. Ваш графический модуль никак не хочет компоноваться с основным кодом. Я не могу собрать проект! Может вы поможете мне? # include <graphics.h>
Я пытался создать проект в MVS 2010
0
05.09.2012, 05:55
Avazart
Эксперт С++
7919 / 5740 / 568
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 26,285
Записей в блоге: 17
05.09.2012, 07:17 5
C++
1
#include <graphics.h> // заголовочний файл графічного режиму Borland Graphics Interface
Вы б еще что-то по древнее украли у Builder-a
0
SaEgRo
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 18
05.09.2012, 11:47 6
ппц, в исходе в пару местах видит ошибки

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
setcolor(COLOR(0,255,0));
    unsigned int angle; // оголошення змінної для зберігання кута
    for (angle=0; angle<360; angle+=30) // цикл малювання годинних точок
    {
        circle(cx+radius*cos(angle*M_PI/180),
               cy+radius*sin(angle*M_PI/180),
               2);
    }
В строке
C++
1
circle(cx+radius*cos(angle*M_PI/180),
Ругается на M_PI + ще ев пару местах на тоже место...
Юзаю MVS 10
0
Invader_Zim
Twilight Parasite
154 / 150 / 7
Регистрация: 21.07.2011
Сообщений: 908
05.09.2012, 12:33 7
для вижуал студии надо использова #define _USES_MATH_DEFINES как-то так.
0
MrLOLS
21 / 21 / 4
Регистрация: 21.11.2010
Сообщений: 75
05.09.2012, 20:06  [ТС] 8
Код писался в среде Dev C++ (компилятор MinGW), конечно в MVS 2010 будут ошибки.
0
Avazart
Эксперт С++
7919 / 5740 / 568
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 26,285
Записей в блоге: 17
05.09.2012, 21:48 9
Дело скорее всего не в IDE, а именно в graphics.h

В дейтвительносте проще рисовать с помошь WinApi ну и еще можно использовать таймер винаповский.
0
dude45
1 / 1 / 0
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 13
27.10.2012, 13:52 10
Дайте пожалуйста ссылку на компилятор, с помощью которого была скомпилирована программа, а то у меня все найденные выдают ошибки.
0
Avazart
Эксперт С++
7919 / 5740 / 568
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 26,285
Записей в блоге: 17
27.10.2012, 16:39 11
Как известно, библиотеку graphics.h в MSVC подключить не получается, ибо ее просто нет.
Вопрос: как тогда реализовать функции консольной графики в командной строке, а-ля line(), angle(), putpixel(), triangle() и т.д.?
Дополнение #1 08.10.2011, 0:39:00
jvmodern: школоло же я, требуется решать задачки с использованием этой библиотеки\аналогичной консольной. С MSVC на убогий Turbo C++ переходить совсем не хочется. И поверьте, я бы с удовольствием использовал Windows.h и WinAPI, если бы было можно
А придется переходить, я сам с этой проблемой столкнулся на 1м курсе. Студия не позволяет такого извращения, как переход экрана в консольном приложении в графический режим. Только монстры типа Borland C++.
Взято с гугла...

Добавлено через 5 минут
Вывод:

Либо использовать древний Borland 3.0 или как пишут Turbo C++, либо использовать WinApi и не парить себе ...

Есть еще вариант- забыть про в консоль и писать GUI-приложение к примеру на Builder или Qt
0
Somebody
3101 / 1622 / 251
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 4,223
Завершенные тесты: 3
27.10.2012, 16:45 12
Но тут вообще написано:
Цитата Сообщение от MrLOLS Посмотреть сообщение
Среда разработки: Dev C++ (MinGW)
То есть вроде как использована некоторая версия graphics под винду.
0
Avazart
Эксперт С++
7919 / 5740 / 568
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 26,285
Записей в блоге: 17
27.10.2012, 16:47 13
graphics.h это продукция сугубо Borland еще времен DOS, от нее давно отказались.

Даже в RAD Studio(Builder) ее нет...
0
defer
574 / 252 / 18
Регистрация: 29.11.2010
Сообщений: 868
27.10.2012, 17:00 14
Цитата Сообщение от Avazart Посмотреть сообщение
Вывод:
Либо использовать древний Borland 3.0 или как пишут Turbo C++, либо использовать WinApi и не парить себе ...
Есть еще вариант- забыть про в консоль и писать GUI-приложение к примеру на Builder или Qt
В первом посте скриншоты программы, она собрана в mingw, ключевое слово mingw, не древний Borland 3.0 и не Turbo C++ и не Qt
0
defer
574 / 252 / 18
Регистрация: 29.11.2010
Сообщений: 868
27.10.2012, 17:07 15
Вот для CodeBlocks набор
0
Вложения
Тип файла: rar graphics.rar (89.7 Кб, 28 просмотров)
Avazart
Эксперт С++
7919 / 5740 / 568
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 26,285
Записей в блоге: 17
27.10.2012, 17:08 16
Из заголовка библиотеки выложенной автором
C++
1
2
3
4
5
// * This library is still under development.
// * Please see [url]http://www.cs.colorado.edu/~main/bgi[/url] for information on
// * using this library with the mingw32 g++ compiler.
// * This library only works with Windows API level 4.0 and higher (Windows 95, NT 4.0 and newer)
// * This library may not be compatible with 64-bit versions of Windows
Может проблема в 64-bit системе ?
0
MrLOLS
21 / 21 / 4
Регистрация: 21.11.2010
Сообщений: 75
27.10.2012, 17:20  [ТС] 17
dude45, Установи Dev C++ http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html или wxDev-C++ http://wxdsgn.sourceforge.net/?q=node/4 и подключи библиотеки, которые приложены в первом посту.
Как подключить библиотеки написано здесь http://kpolyakov.narod.ru/school/c/faq.htm в разделе "Как писать простые графические программы?".
В CodeBlocks подключить даже не пытайтесь, ибо я на это потратил уйму времени и ничего не получилось.
0
kravam
быдлокодер
1712 / 899 / 106
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 5,588
27.10.2012, 17:51 18
Цитата Сообщение от MrLOLS Посмотреть сообщение
Установи Dev C++
это будет недостаточно, у них в комплекте идёт компилятор g++ 3.4.2, не надо его использовать. Обновлять его тоже не особо торопятся. Так что надо самим как-то выкручиваться.
0
Avazart
Эксперт С++
7919 / 5740 / 568
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 26,285
Записей в блоге: 17
28.10.2012, 16:21 19
http://ffoff.ru/students/2-kurs/11-materialy-2-kursa/74

Добавлено через 21 час 15 минут
Похожая тема на Qt-ях

Нарисовать часы, поставить стрелки на заданное время
0
kravam
быдлокодер
1712 / 899 / 106
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 5,588
29.10.2012, 19:22 20
Как создать механические часы (с циферблатом и стрелками)
0
29.10.2012, 19:22
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
29.10.2012, 19:22

аналоговые часы на C#
задание по сути таково что надо сделать часы со стрелками: часовой, минутной и секундной. а время...

Аналоговые часы
Что было сделано: -нарисованы все стрелки, сам круг. -Все стрелки двигаются. Что хочу...

Аналоговые часы
Дорогие друзья! Большая просьба, пожалуйста помогите сделать аналоговые часы в приложении....


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
20
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru