Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы

С++ для начинающих

Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Taifunov
1 / 1 / 0
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 34
#1

Составить вывод - C++

16.10.2012, 19:07. Просмотров 557. Ответов 1
Метки нет (Все метки)

1)Тема: Лінійний обчислювальний процес.

Теоретичні відомості: Програма на мові C++ є блочно-структурованою та, як правило, містить деякий набір функцій. Функція — це іменована частина програми, до якої можна звертатися з її інших частин шляхом вказання імені. Кожна програма на мові С++ у своєму складі повинна мати головну функцію main(). Саме ця функція є початковою точкою входу в програму. Крім функції main() до програми може входити будь-яка кількість функцій. Кожна функція по відношенню до іншої є зовнішньою. Для того, щоб функція була доступна, необхідно, щоб до її виклику про неї було відомо компілятору.
Ціль роботи: Визначити тип даних. За допомогою операторів введення-виводу скласти програму обчислення функції а, заданою в таблиці 1.

2)Тема: Обчислювальний процес, що розгалужується.
Теоретичні відомості: Операція умови ?:
В мові С++ є короткий засіб запису оператора if... else. Для цього використовують тернарну операцію умови. При виконанні програми часто виникає необхідність неодноразового повторення однотипних обчислень над різними даними. Для цих цілей використовують так звані цикли.
Цикл представляє собою частину програми, у якій одні й ті самі обчислення реалізуються неодноразово над різними значеннями одних й тих самих змінних (об’єктів).
Для організації циклів в С++ використовуються наступні три оператора: while, for і do — while.
Ціль роботи: Скласти алгоритм і програму за допомогою операторів галуження. Досліджувати функцію на область допустимих значень. Завдання приведені в таблиці 2.


3)
Тема: Циклічний процес
Теоретичні відомості: Із поняттям функції у мові С++ пов’язано три наступних компоненти:
— опис функції;
— прототип функції;
— виклик функції.
Опис функції складається з двох частин: заголовка та тіла.
При оголошенні змінних у програмі велике значення має те місце, де вона оголошена. Від того, де оголошена змінна, залежить можливість її використання.
В інженерній практиці доводиться часто реалізовувати рекурсивні алгоритми. Така необхідність виникає при роботі з динамічними структурами даних, такими як стеки, дерева, черги, тощо. Для реалізації рекурсивних алгоритмів у С++ передбачена можливість створення рекурсивних функцій. Рекурсивна функція являє собою функцію, у тілі якої здійснюється виклик цієї ж функції.
Ціль роботи: Написати програми розрахунку функції, використовуючи оператори циклу. Завдання приведені в таблиці 3.


4)Тема: Типи даних, визначувані програмістом
Теоретичні відомості: У мові С++ є операція визначення адреси, за допомогою якої визначаються адреси комірки пам’яті, що містить задану змінну. Масив являє собою набір однотипних об’єктів, які мають спільне ім’я і відрізняються місцезнаходженням в цьому наборі (або індексом, присвоєним кожному елементу масиву). Елементи масиву займають одну неперервну область пам’яті комп’ютера і розміщені послідовно один за одним, починаючи з базової адреси. Особливістю мови С++ є несамовизначеність масивів, тому за іменем масиву неможливо довідатися його розмірність і розміри за кожним виміром. Крім того, у С++ багатовимірні масиви не визначені.
Ціль роботи: Використовуючи символьні змінні і інші типи змінних, скласти програму, умова якої приведена в таблиці 4.Помогите сделать вывод с этих тем.
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
16.10.2012, 19:07
Здравствуйте! Я подобрал для вас темы с ответами на вопрос Составить вывод (C++):

Составить программу с массивами структурами. Заполнить структуры информации, составить - C++
Составить программу с массивами структурам согласно варианту. Заполнить структуры информации, составить запросы , и вывести результаты...

Реализовать вывод массива объектов типа Student на консоль (файловый ввод/вывод) - C++
Как сделать чтобы список студентов выводился на экран в конце? #include<iostream> #include<stdio.h> #include<stdlib.h> ...

Поиск в массиве структур по заданному полю и вывод в алфавитном порядке (файловый ввод/вывод) - C++
Помогите с функцией void runFile() что бы с файла брал и выводил в алфавитном порядке список товаров, хранящихся больше месяца, стоимость...

Вывод суммы в файл (файловый ввод/вывод) - C++
Добрый день! Я пытался написать программу, которая должна вводить данные из файла №1, потом вычислять их сумму и полученное значение...

Заменить в программе, переводящую строку в двоичный код, консольный ввод/вывод на файловый ввод/вывод - C++
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с программой. Программа считывает строку с клавиатуры и переводит её в двоичный код. затем наоборот...

ввод n-значного числа, вывод цифр, из которых оно состоит и вывод суммы его цифр. - C++
Написать программу, осуществляющую ввод n-значного числа, вывод цифр, из которых оно состоит и вывод суммы его цифр. Подключить...

1
silent_1991
16.10.2012, 22:22     Составить вывод
  #2
 Комментарий модератора 
Переведите задания на русский язык и выложите сюда, в тему. Я отредактирую стартовый пост. Правила форума гласят, что официальным языком форума является русский язык. Также они гласят, что на одну тему должен приходиться только один вопрос.
0
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
16.10.2012, 22:22
Привет! Вот еще темы с ответами:

Составить программу, предусматривающую контрольный вывод исходных данных в окно на левой части экрана и вывод результатов в окно на правой части экран - VBA
Составить программу, предусматривающую контрольный вывод исходных данных в окно на левой части экрана и вывод результатов в окно на правой...

Составить вывод интерпретатора для формулы - Python
Помогите составить вывод интерпретатора для формулы 42/4+2*(-2)

Составить запрос на вывод количества неисправных автомобилей - MS Access
Здравствуйте! Не могу решить такую задачку: есть база данных со столбцами: номер автомобиля (уникален), марка (может повторяться) и...

Составить программу, предусматривающую контрольный вывод матрицы - Visual Basic
Ребят, помогите с задачей пожалуйста =) Дана числовая вещественная матрица a, имеющая 5 строк и 4 столбца. Составить программу,...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
2
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru