Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы

C++

Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
maxim5163
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 8
#1

Класс "Список окон" - C++

23.04.2016, 12:30. Просмотров 298. Ответов 3
Метки нет (Все метки)

Здраствуйте, есть довольно большое задание, код которого почти полностью представлен ниже:

Завдання

1. Створити клас ПРЯМОКУТНИК, що має координати верхнього лівого і нижнього правого кута, колір фону.

2. Визначити конструктори ініціалізації, копіювання, деструктори та методи для зміни і читання значень полів

цього класу.

3. Перевантажити операцію ++ для пропорційного збільшення вікна, — для зменшення вікна, * для

переміщення вікна, операцію присвоєння об'єктів =, потокові операції введення » та виведення « об'єктів.

4. Створити похідний клас - ВІКНО, яке має заголовок та рядок меню (масив рядків з назвами команд меню).

Визначити необхідні дані, методи, конструктори та деструктор, методи перепризначення кольору фону, рядка

меню, методи або операторні функції введення-виведення.

5. У межах ієрархії класів побудувати поліморфічний кластер на основі віртуального методу для читання

кольору фону або рядка меню. Продемонструвати механізм пізнього зв'язування.

6. Розробити клас СПИСОК ВІКОН, що містить масив об'єктів класу ВІКНО. Розмістити вікна на екрані каскадом

(вікна частково перекриваються) або плиткою (вікна не перекриваються). Збільшити вікно до розміру екрана.

Мінімізувати розміри вікна.

7. Для роботи з масивом об'єктів побудувати та використати клас- ітератор.

контейнер: Queue
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<string>
#include<conio.h>
#include<fstream>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<queue>
#include <algorithm>
#include<locale>
#include<ctime>
#include<Windows.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#pragma warning (disable: 4996)
 
using namespace std;
class ramka {
protected:
    int x1, y1, x2, y2; //Кординати рамки
    int color;//цвет рамки
public:
    //Конструктор
    ramka(int x1, int y1, int x2, int y2, int color)
    {
        this->x1 = x1;
        this->y1 = y1;
        this->x2 = x2;
        this->y2 = y2;
        this->color = color;
    }
 
 
    virtual void cvetvibor(int x) {
        char s[10], st[20] = "color ";
        itoa(x, s, 10);
        strcat(st, s);
        system(st);
        //cout << "Выберите цвет" << endl;
    };
    ramka() {
        x1 = 0;
        y1 = 0;
        x2 = 0;
        y2 = 0;
        color = 0;
    };
    //конструктор копіювання
    ramka(ramka& r)
    {
        x1 = r.x1;
        y1 = r.y1;
        x2 = r.x2;
        y2 = r.y2;
        color = r.color;
    }
    //операція виведення у потік
    friend ostream& operator<<(ostream& os, ramka& r)
    {
        os << r.x1 << ' ' << r.y1 << ' ' << r.x2 << ' ' << r.y2 << ' ' << r.color << endl;
        return os;
    }
 
    //операція введення з потоку
    friend istream& operator>>(istream& is, ramka& r)
    {
        is >> r.x1 >> r.y1 >> r.x2 >> r.y2 >> r.color;
        return is;
    }
    //операція ++
    ramka& operator++() {
        x2++;
        y2++;
        return *this;
    }
    //операція --
    ramka& operator --() {
        x2--;
        y2--;
        return *this;
    }
 
 
    // Перевантаження оператора присвоєння "=". 
    ramka
        ramka :: operator=(ramka& obj) {
        ramka temoobj;
        temoobj.x1 = obj.x1;
        temoobj.y1 = obj.y1;
        temoobj.x2 = obj.x2;
        temoobj.y2 = obj.y2;
        temoobj.color = obj.color;
        return temoobj;
    }
 
    // Перевантаженн77я бінарного оператора множення "*"
    ramka& operator*(ramka obj) {
        ramka tmp;
        tmp.x1 = x1 * obj.x1;
        tmp.y1 = y1 * obj.y1;
        tmp.x2 = x2 * obj.x2;
        tmp.y2 = y2 * obj.y2;
        return tmp;
    }
};
 
 
//Клас меню
class Menu {
protected:
    int count;              //кількість команд
    int active;             //номер активної команди
    char** command;         //назви команд
public:
    //Конструктор
    Menu(int count, int active, char **command)
    {
        this->count = count;
        this->active = active;
 
        this->command = new char*[count];
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            this->command[i] = new char[20];
            strcpy_s(this->command[i], 20, command[i]);
        }
    }
    Menu() {
        count = 0;
        active = 0;
        command = NULL;
    };
    //конструктор копіювання 
    Menu(Menu& m)
    {
        count = m.count;
        active = m.active;
 
        command = new char*[m.count];
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            command[i] = new char[20];
            strcpy_s(command[i], 20, m.command[i]);
        }
    }
    //деструктор
    ~Menu()
    {
        for (int i = 0; i < count; i++)
            delete[]command[i];
    }
    //операція введення з потоку
    friend istream& operator>>(istream& is, Menu& m)
    {
        for (int i = 0; i < m.count; i++) is >> m.command[i];
        return is;
    }
    //операція Виведення у потік
    friend ostream& operator<<(ostream& os, Menu& m)
    {
        for (int i = 0; i < m.count; i++) os << m.command[i] << endl;
        return os;
    }
};
//клас вікна
class Window : public ramka, public Menu
{
 
protected:
    char *title; //Заголовок 
public:
    //конструктор
    Window(char *title, ramka r, Menu m) : ramka(r), Menu(m)
    {
        this->title = new char[100];
        strcpy_s(this->title, 100, title);
    }
    //конструктор копіювання 
    Window(Window &w)
    {
        //ramka
        x1 = w.x1;
        y1 = w.y1;
        x2 = w.x2;
        y2 = w.y2;
        color = w.color;
        //Menu
        count = w.count;
        active = w.active;
        command = new char*[w.count];
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            command[i] = new char[20];
            strcpy_s(command[i], 20, w.command[i]);
        }
        //Window
        title = w.title;
    }
    //деструктор
    ~Window()
    {
        delete[] title;
    }
    
    
    Window() :ramka(), Menu()
    {
        title = NULL;
    }
    //операція введення з потоку
    friend istream& operator>>(istream& is, Window& w)
    {
        is >> w.x1 >> w.y1 >> w.x2 >> w.y2;
        for (int i = 0; i < w.count; i++) is >> w.command[i];
        is >> w.title;
        return is;
    }
    //операція виведення у потік
    friend ostream& operator<<(ostream& os, Window& w)
    {
        os << w.title << ' ';
        os << ramka(w.x1, w.y1, w.x2, w.y2, w.color);
        os << Menu(w.count, w.active, w.command);
        return os;
    }
    void set() { cin.ignore(); };
    char* getname() { return title; };
    Window set(ifstream &f) {
        char str[100] = "";
        char *delim = "\t";
        char *ptr;
        f.getline(title, 50);
        ptr = strtok(str, delim);   if (ptr) strcpy(title, ptr);
 
    /*  ptr = strtok(str, NULL); if (ptr) set(atoi(ptr));
        ptr = strtok(str, NULL); if (ptr) set(atoi(ptr));
        ptr = strtok(NULL, delim); if (ptr) set(atoi(ptr));*/
    }
    void Window::print(ofstream &f)
    {
        f << title << '\n';
    }
    void Window::print() {
        //printf("\t%-25s%-11s% 8s", title);
        Window();
    }
};
 
class Queue {
protected:
    queue<Window> q;
public:
    void Print();
    void Load();
    void Save();
    void Add();
    void Edit();
    void Del();
    void Find();
};
void Queue::Print()//
{
    //queue <osoba>::iterator it;
    int i = 0;
    cout << "# Окно\n";
    cout << "-------------------------------------------------------------------\n";
    //it=os.begin();
    int n = q.size();
    queue <Window> t = q;
 
    while (!t.empty())
    {
        cout << ++i;
        t.front().print();
        t.pop();
    }
}
 
void Queue::Load()//
{
    char sn[5] = "";
    int n = 0;
    Window dd;
 
    ifstream fi("text.txt", ios::in);
    fi.getline(sn, 5);
    n = atoi(sn);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        dd.set(fi);
        q.push(dd);
    }
}
 
void Queue::Save()//
{
    ofstream f("text.txt", ios::out); //ff.close();
    f << q.size() << '\n';
 
    queue<Window> t = q;
    while (!t.empty())
    {
        t.front().print(f);
 
        t.pop();
    }
    f.close();
}
 
void Queue::Add()//vector <osoba> &os)
{
    Window dd;
    dd.set();
    q.push(dd);
}
 
void Queue::Edit()//
{
    int i = 0, n;
    Print();
    cout << "Введите номер редактируемого элемента > ";
    cin >> n;
    if (n < 1 || n > q.size())
    {
        fprintf(stderr, "Элемент с номером %d не существует\n", n); return;
    }
    n--;
    queue<Window> f, f2;
    Window dd;
    while (i < n)
    {
        f.push(q.front());
        q.pop();
        i++;
        //f.back().print();
    }
 
    dd = q.front();
    q.pop();
    dd.set();
 
    while (!q.empty())
    {
        f2.push(q.front());
        q.pop();
    }
 
    while (!f.empty())
    {
        q.push(f.front());
        f.pop();
    }
    q.push(dd);
 
    while (!f2.empty())
    {
        q.push(f2.front());
        f2.pop();
    }
}
 
void Queue::Del()//vector <osoba> &os)
{
    int i = 0, n;
    Print();
    cout << "Введите номер удаляемого элемента > ";
    cin >> n;
    if (n < 1 || n > q.size())
    {
        fprintf(stderr, "Элемент с номером %d не существует\n", n); return;
    }
    n--;
    queue<Window> f, f2;
    while (i < n)
    {
        f.push(q.front());
        q.pop();
        i++;
        //f.back().print();
    }
 
    q.pop();
 
    while (!q.empty())
    {
        f2.push(q.front());
        q.pop();
    }
 
    while (!f.empty())
    {
        q.push(f.front());
        f.pop();
    }
 
    while (!f2.empty())
    {
        q.push(f2.front());
        f2.pop();
    }
}
void Queue::Find()
{
    int i = 0;
    char str[50];
    Print();
    cout << "Введите Фамилию> ";
    cin >> str;
    queue<Window> f = q;
 
    while (!f.empty())
    {
        if (strstr(f.front().getname(), str))
        {
            f.front().print(); i++;
        }
        f.pop();
 
        if (i == 0) cout << "Нет записей удолетворяющих условие!" << endl;
    }
}
int men(void) {
    int c = 0;
    struct tm*t;
    time_t ltime;
    time(&ltime);
    t = localtime(&ltime);
    cout << '\n' << t->tm_mday << '/' << t->tm_mon + 1 << '/' << 1990 + t->tm_year << endl;
 
    while ((c < '0' || c >9) && c != 21)
    {
        printf("\n>>>>>Menu<<<<<\n");
        printf("----------------\n");
        printf("[0] - Exit\n[1] - Add\n[2] - Save\n[3] - Load\n[4] - Print\n[5] - Find\n[6] - Del\n[7] - Edit\n");
        printf("----------------\n");
        printf("---->");
        c = getch();
        printf("%c\n", c);
    }
    return c;
}
 
 
 
 
 
void main()
{
    Queue os;
    int k;
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    char * command[] = { "Add", "Save", "Load", "Print", "Find", "Del","Edit" };
    while ((k = men()) != 0 && k != 20)
        switch (k)
        {
        case'1': os.Add(); break;
        case'2': os.Save(); break;
        case'3': os.Load(); break;
        case'4': os.Print(); break;
        case'5': os.Find(); break;
        case'6': os.Del(); break;
        case'7': os.Edit(); break;
        }
 
    /*ramka f(1, 1, 80, 25, 2);
    cout << "Склад об'єкта ramka\n" << f;
 
    Menu m(7, 0, command);
    cout << "Склад об'єкта Menu\n" << m;
 
    Window w("MyWindow", f, m);
 
    cout << w << endl;*/
 
    system("pause");
}
не могу устранить проблему
Ошибка C2558 class "Window": нет доступных конструкторов копии или конструктор копии объявлен как "explicit"
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
23.04.2016, 12:30
Я подобрал для вас темы с готовыми решениями и ответами на вопрос Класс "Список окон" (C++):

Необработанное исключение в "0x77913ab3" в "x": 0xC0000005: Нарушение прав доступа при чтении "0xdddddddd" - C++
вот код, нужно найти 3 минимальных положительных числа в массиве. При размере массива больше 950 в конце заполнения рандомным способом...

Найти в строке последовательность символов ("abcd") и заменить ее другой ("xyz") - C++
Найти в строке последовательность символов (&quot;abcd&quot;) и заменить ее другой (&quot;xyz&quot;).

О "нестабильности" или "переполнении" цикла foreach - C++
Здравствуйте, коллеги. Недавно коллега-программист сообщил мне страшную вещь: оказывается, что цикл foreach может переполниться при...

Ошибка: invalid conversion from "int" to "SDL_RendererFlip" - C++
Скриншот приложен, Вот страница, откуда я брал этот код Подскажите что делать

CString buff = "aaa" + "bbb" - C++
Хочется одним оператором конкатенировать несколько подстрок CString buff = &quot;aaa&quot; + &quot;bbb&quot; компилятор выдает error C2110: cannot add two...

Qt Creator. Все "за" и "против" - C++
Доброго времени суток, форумчане! Сегодня задался вопросом использования такой IDE, как Qt Creator. Суть темы заключается в том, что я...

3
vxg
Модератор
3222 / 2025 / 231
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 7,851
23.04.2016, 14:34 #2
Язык форума Русский не могли бы вы перепечатать?
0
maxim5163
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 8
23.04.2016, 15:24  [ТС] #3
vxg, прошу прощения, я уже понял свою ошибку, я создал новую тему с русским языком, не подскажите как удалить эту тему?
0
vxg
Модератор
3222 / 2025 / 231
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 7,851
23.04.2016, 16:32 #4
темы вроде не удаляются. модераторы закроют при необходимости
0
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
23.04.2016, 16:32
Привет! Вот еще темы с ответами:

Ординарная Сеть Петри для задачи об "обедающих философах" - C++
Помогите с сетью Петри. дуб в этом Задача об обедающих философах. Пять философов отдыхают в пансионате. Каждый из философов может...

Warning LNK4248: неразрешенная лексема TypeRef для "GLUquadric" - C++
Добрый день господа эксперты! Помогите с таким вопросом компилятор выдает: frmMain.obj : warning LNK4248: неразрешенная лексема...

Ошибка "неопределенная ссылка" при работе с std::thread - C++
При попытке сделать что-либо с std::thread, выдает ошибку компиляции, &quot;неопределенная ссылка &quot; . К примеру: #include...

Ответы к упражнениям из книги Сэджвика "Фундаментальные алгоритмы на С++" части 1-4 - C++
Привет! Читаю данную книгу, в конце каждой главы имеются упражнения, но нет ответов на них. На решение некоторых задач просто нехватает...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
4
Закрытая тема Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru