Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы

C++

Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
serega12313
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 1
#1

treeView Visual studio - C++

30.05.2013, 16:55. Просмотров 704. Ответов 1
Метки нет (Все метки)

помогите с записью в файл ! есть такие классы и методы
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
template<typename T,typename Tl>
class Buss
{
public:
    T buss_number; // номер автобуса
    T path_number; // номер маршрута
    Tl driver_name; // ім'я водія
    bool in_race; // чи знаходиться автобус на маршруті
 
    Buss();
    Buss(T buss_number, T path_number, Tl driver_name, bool in_race); // конструктор
};
template <typename T,typename T1>
class CircularList
{
public:
    CircularList* previous; // попередній елемент списку
    CircularList* next; // наступний елемент списку
 
    Buss<T,T1>* data; // інформація про автобус
 
public:
    CircularList(); 
    CircularList(Buss<T,T1>* buss); // конструктор
 
    CircularList* Delete(); // видаляє поточний автобус зі списку
    CircularList* Delete(T buss_number);
 
    void AddNext(Buss<T,T1>* buss); // додає автобус наступним від поточного
    bool AddNext(Buss<T,T1>* buss, T buss_number); // додає автобус наступним від заданого або повертає false
 
    void DriveOut(); // виводить поточний автобус з парку
    void DriveInto(); // повертає поточний автобус в парк
 
    CircularList* FindBuss(T buss_number); // знаходить автобус у списку
    void FindBusses(Buss<T,T1>** busses, T* count, bool in_race); // знаходить автобуси на шляху (чи не на шляху) і повертає створений масив знайдених результатів
 
    void AddPrevious(Buss<T,T1>* buss); // додає автобус попереднім від поточного
    bool AddPrevious(Buss<T,T1>* buss, T buss_number); // додає автобус попереднім від заданого або повертає false
 
    bool DriveOut(T buss_number); // виводить поточний автобус з парку
    bool DriveInto(T buss_number); // повертає поточний автобус в парк
 
    ~CircularList(); // деструктор
};
 
методы
#include "stdafx.h"
 
 
         // Buss 
              
 
template <typename T, typename Tl>
Buss<T,Tl>::Buss() // конструктор без параметрів
{
    this->buss_number = 0;
    this->path_number = 0;
    this->driver_name = "";
    this->in_race = false;
}
 
template <typename T, typename Tl>
Buss<T,Tl>::Buss(T buss_number, T path_number, Tl driver_name, bool in_race) // конструктор з параметрами. Відразу заповнює необхідні поля об'єкту.
{
    this->buss_number = buss_number; // заповнення відповідних полів.
    this->path_number = path_number;
    this->driver_name = driver_name;
    this->in_race = in_race;
}
 
/*
 * CircularList
 */
 template <typename T,typename T1>
CircularList<T,T1>::CircularList() // конструктор без параметрів.
{
    previous = next = this;
    data = nullptr;
}
 template <typename T,typename T1>
CircularList<T,T1>::CircularList(Buss<T,T1>* buss) // конструктор, який відразу додає до списку автобус
{
    data = buss;
    previous = next = this;
}
 template <typename T,typename T1>
CircularList<T,T1>* CircularList<T,T1>::Delete() // видалення поточного автобусу
{
    if (data != nullptr) // якщо автобус існує
    {
        if (next != this) // якщо він не єдиний в списку
        {
            CircularList* temp;
            temp = next;
 
            data = next->data; // встановлюємо поточнио об'єкт ідентичний об'єкту наступного автобусу
            next = next->next;
            next->previous = this; // встановлюємо посилання на цей елемент в наступного елементу списку
 
            temp->next = nullptr; // готуємо потрібний об'єкт для видалення
            temp->previous = nullptr;
            temp->data = nullptr;
 
            delete temp; // видаляємо об'єкт
        }
        else // якщо він в списку єдиний
        {
            delete data; // видаляємо автобус
            data = nullptr; // обнуляємо посилання на нього
        }
 
        return this;
    }
}
 template <typename T,typename T1>
void CircularList<T,T1>::AddNext(Buss<T,T1>* buss) // додавання автобусу
{
    CircularList* temp = FindBuss(buss->buss_number); // знаходимо автобус з таким же номером
 
    if (!temp) // якщо такого автобусу не існує - додаємо
    {
        if (this->data == nullptr) // якщо автобусів немає
        {
            data = buss; // додаємо
        }
        else // якщо автобуси вже є
        {
            CircularList* temp_list = new CircularList(buss); // створюємо новий об'єкт для нового автобусу
 
            temp_list->next = this->next; // встановлюємо посилання так, щоб він знаходився в списку за поточним об'єктом
            temp_list->previous = this;
 
            this->next->previous = temp_list;
            this->next = temp_list;
        }
    }
    else // якщо автобус з даним номером вже існує - змінюємо його інформацію на нову
    {
        temp->data = buss;
    }
}
 template <typename T,typename T1>
void CircularList<T,T1>::AddPrevious(Buss<T,T1>* buss) // аналогічно до попереднього, тільки посилання змінюємо інакше
{
    CircularList* temp = FindBuss(buss->buss_number); // знаходимо автобус з таким же номером
 
    if (!temp) // якщо такого автобусу не існує - додаємо
    {
        if (this->data == nullptr) // якщо автобусів немає
        {
            data = buss; // додаємо
        }
        else // якщо автобуси вже є
        {
            CircularList* temp_list = new CircularList(buss); // створюємо новий об'єкт для нового автобусу
 
            temp_list->next = this; // встановлюємо посилання так, щоб він знаходився в перед за поточним об'єктом
            temp_list->previous = this->previous;
 
            this->previous->next = temp_list;
            this->previous = temp_list;
        }
    }
    else // якщо автобус з даним номером вже існує - змінюємо його інформацію на нову
    {
        temp->data = buss;
    }
}
 template <typename T,typename T1>
void CircularList<T,T1>::DriveOut() // помічає що автобус знаходиться на маршруті
{
    if (this->data != nullptr) // якщо автобус існує
    {
        this->data->in_race = true; // відмічає відповідних флаг
    }
}
 template <typename T,typename T1>
void CircularList<T,T1>::DriveInto() // аналогічно попередній, тільки флаг відмічається інакшим значенням
{
    if (this->data != nullptr)
    {
        this->data->in_race = false;
    }
}
 template <typename T,typename T1>
CircularList<T,T1>* CircularList<T,T1>::FindBuss(T buss_number) // знаходить автобус з даним номером в списку
{
    if (this->data == nullptr) // якщо автобусів немає
        return nullptr; // повертаємо "нішо"
    if (this->data->buss_number == buss_number) // якщо це поточний автобус - повертаємо його
        return this;
    // якщо ж це не поточний автобус
    CircularList* temp = this->next; // починаємо шукати з наступного 
    while (temp->data->buss_number != buss_number && temp != this) // шукаємо доки не знайдемо або доки не пройдемо весь список
    {
        temp = temp->next; // вибираємо для перевірки наступний автобус
    }
 
    if (temp == this) // якщо немає такого номеру автобуса - повертаємо "ніщо"
        return nullptr;
    else
        return temp; // якщо є - повертаємо посилання на автобус
}
template <typename T, typename T1>
void CircularList<T,T1>::FindBusses(Buss<T,T1>** busses, T* count, bool in_race) // знаходить всі автобуси в парку чи на маршруті
{
    if (this->data == nullptr) // якщо автобусів немає
    {
        *count = 0;
        return;
    }
 
    T cnt = 0;
    if (this->data->in_race == in_race) // якщо автобуси є - перевіряємо чи даний автобус задовольняє умові відбору
    {
        busses[cnt] = this->data;
        ++cnt;
    }
    CircularList* temp_list = this->next;
    while (temp_list != this) // перевіряємо всі автобуси після поточного і, якщо вони задовольняють умові відбору in_race - зберігаємо їх в масив
    {
        if (temp_list->data->in_race == in_race)
        {
            busses[cnt] = temp_list->data; // власне збереження в масив
            ++cnt;
        }
        temp_list = temp_list->next;
    }
 
    *count = cnt;
}
 template <typename T,typename T1>
CircularList<T,T1>* CircularList<T,T1>::Delete(T buss_number) // видалення автобусу по номеру
{
    CircularList* buss_to_delete = this->FindBuss(buss_number); // знаходимо
    if (buss_to_delete) //якщо знайшли
    {
        return buss_to_delete->Delete(); //  - видаляємо
    }
    else
        return this;
}
 template <typename T,typename T1>
bool CircularList<T,T1>::AddNext(Buss<T,T1>* buss, T buss_number) // додати наступний автобус після автобуса з заданим номером
{
    CircularList* temp_list = this->FindBuss(buss_number); // знову ж знаходимо, 
    if (temp_list == nullptr)
        return false;
 
    temp_list->AddNext(buss); // якщо знайшли - додаємо.
    return true;
}
 template <class T,class T1>
bool CircularList<T,T1>::AddPrevious(Buss<T,T1>* buss, T buss_number) // аналогічно попередньому
{
    CircularList* temp_list = this->FindBuss(buss_number);
    if (temp_list == nullptr)
        return false;
 
    temp_list->AddPrevious(buss);
    return true;
}
 template <typename T,typename T1>
bool CircularList<T,T1>::DriveOut(T buss_number) // аналогічно попереднім функціям - знаходимо автобус по номеру, відмічаємо що він на маршруті
{
    CircularList* temp_list = this->FindBuss(buss_number);
    if (temp_list == nullptr)
        return false;
 
    temp_list->DriveOut();
    return true;
}
 template <class T,class T1>
bool CircularList<T,T1>::DriveInto(T buss_number) // аналогічно попередній
{
    CircularList* temp_list = this->FindBuss(buss_number);
    if (temp_list == nullptr)
        return false;
 
    temp_list->DriveInto();
    return true;
}
 template <typename T,typename T1>
 CircularList<T,T1>::~CircularList() // деструктор. Намагається видалити все, що ми повиділяли.
{
    if (data != nullptr)
        delete data; // дані про автобус
 
    if (previous != nullptr)
        delete previous; // попередній автобус в списку
    if (next != nullptr)
        delete next; // наступний автобус в списку
}
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
30.05.2013, 16:55
Здравствуйте! Я подобрал для вас темы с ответами на вопрос treeView Visual studio (C++):

Visual Studio vs Visual Studio - C++
Скажите какую версию лучше приобрести, учитывая что 2010 у меня очень зависает. Помогите пожалуйста.

С++ vs. Visual Studio C++! - C++
В чем разница между C++ и Visual Studio C++??

Visual Studio 2010 - C++
Кто нибудь пробовал??? Хочу узнать отзывы...

Problem with Visual Studio 10 - C++
Начал писать на OpenGL написал инициализацию (писал без тестовых компиляций) вылезла ошибка Ошибка 1 error LNK1123: сбой при...

не устанавливается visual studio - C++
выдает окно с надписью visual studiohttp://demon666268.spaces.ru/pictures/?read=72729983 и дальше не в какую не хочет ставится

Visual Studio + CUDA - C++
Устанавливаю CUDA 7.5 с сайта https://developer.nvidia.com/cuda-downloads Затем для интеграции в Visual Studio 2015 скачиваю Nsight™...

1
astvasty
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 1
30.05.2013, 16:59 #2
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
private: void RenewInformation()  // оновлює інформацію на формі
         {
             int max_busses = 256;  // максимальна кількість автобусів!!!
             Buss<int,char*>** busses = new Buss<int,char*>*[max_busses];  // оголошуються необхідні змінні
             int busses_count;
             TreeNode^ tn, ^tn1, ^tn2, ^tn3;
 
             char* temp_buffer = new char[256],
                 *temp_temp_buf = new char[256];
 
             list->FindBusses(busses, &busses_count, false); // знаходить автобуси в парку
             if (busses_count == 0)             // якщо немає автобусів - очистити інформацію про них
             {
                 treeViewInPark->Nodes->Clear(); // очищення інформації
             }
             else                   // якщо є автобуси - додаємо інформацію про них
             {
                 treeViewInPark->Nodes->Clear();
                 for (int i = 0; i < busses_count; i++)   // додаємо в treeView елементи 
                 {
                     tn = gcnew TreeNode;
                     strcpy(temp_buffer, "Buss number: ");
                     strcat(temp_buffer, itoa(busses[i]->buss_number, temp_temp_buf, 10));
                     tn->Text = gcnew System::String(temp_buffer);
 
                     tn1 = gcnew TreeNode;
                     strcpy(temp_buffer, "Route number: ");
                     strcat(temp_buffer, itoa(busses[i]->path_number, temp_temp_buf, 10));
                     tn1->Text = gcnew System::String(temp_buffer);
                     tn2 = gcnew TreeNode;
                     strcpy(temp_buffer, "Driver name: ");
                     strcat(temp_buffer, busses[i]->driver_name);
                     tn2->Text = gcnew System::String(temp_buffer);
                     tn3 = gcnew TreeNode;
                     strcpy(temp_buffer, "In park: ");
                     strcat(temp_buffer, ((!busses[i]->in_race) ? "True" : "False"));
                     tn3->Text = gcnew System::String(temp_buffer);
                     tn->Nodes->AddRange(gcnew cli::array<TreeNode^>(3) {tn1, tn2, tn3});
 
                     treeViewInPark->Nodes->Add(tn);
                 }
             }
 
             list->FindBusses(busses, &busses_count, true);    // аналогічно для автобусів на маршруті
             if (busses_count == 0)
             {
                 treeViewOnRoute->Nodes->Clear();
             }
             else
             {
                 treeViewOnRoute->Nodes->Clear();
                 for (int i = 0; i < busses_count; i++)
                 {
                     tn = gcnew TreeNode;
                     strcpy(temp_buffer, "Buss number: ");
                     strcat(temp_buffer, itoa(busses[i]->buss_number, temp_temp_buf, 10));
                     tn->Text = gcnew System::String(temp_buffer);
 
                     tn1 = gcnew TreeNode;
                     strcpy(temp_buffer, "Route number: ");
                     strcat(temp_buffer, itoa(busses[i]->path_number, temp_temp_buf, 10));
                     tn1->Text = gcnew System::String(temp_buffer);
                     tn2 = gcnew TreeNode;
                     strcpy(temp_buffer, "Driver name: ");
                     strcat(temp_buffer, busses[i]->driver_name);
                     tn2->Text = gcnew System::String(temp_buffer);
                     tn3 = gcnew TreeNode;
                     strcpy(temp_buffer, "In park: ");
                     strcat(temp_buffer, ((!busses[i]->in_race) ? "True" : "False"));
                     tn3->Text = gcnew System::String(temp_buffer);
                     tn->Nodes->AddRange(gcnew cli::array<TreeNode^>(3) {tn1, tn2, tn3});
 
                     treeViewOnRoute->Nodes->Add(tn);
                 }
             }
 
             delete temp_buffer;
             delete temp_temp_buf;
             delete busses;
         }
0
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
30.05.2013, 16:59
Привет! Вот еще темы с ответами:

Готовый проекты в Visual Studio на С++ - C++
Здравствуйте. Я ищу готовые проекты visual studio на с++. Нужны они мне для метрического анализа для диплома. Несколько открытых...

Ищу аналог Visual Studio - C++
Интересует аналоги Visual Studio, как под винду, так и под linux. Требование - это наличие аналога intellisense ( с автодополнением и...

Win32 in Visual Studio 2008 - C++
Я в С++ полный ноль, но хотелось бы создать простое приложение с интерфейсом(Button, Label, Edit...). Помогите советами и если не трудно...

Авто-расположения скобок в visual studio - C++
Сейчас, при нажатии Enter, это выглядит так: int parser(){ } а нужно: int parser() {


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
2
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru