Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы

Нужно написать программу!Пжлст - C++

Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Другие темы раздела
C++ Найдите плз ошибку, Одномерный массив с указателями http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread690027.html
Если максимальный элемент находится левее минимального элемента, то упорядочить в порядке убывания элементы, находящиеся между максимальным и минимальным. #include <iostream> #include <stdio.h>...
C++ целочисленная арифметика c++ Как сравнивать цифры в числе который находиться в массиве??? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread690022.html
C++ Рекурсивный вывод элементов массива
Снова блин рекурсия, смысл задачи: Реализовать рекурсивный ввод элементов массива. и в этой же функции рекурсивный вывод этих же элементов. Все в одной процедуре. Массив одномерный. Добавлено...
Данная целочисленная квадратная матрица. Определить максимальное значение среди элементов матрицы! C++
Данная целочисленная квадратная матрица. Определить максимальное значение среди элементов матрицы
C++ Решение уравнения на языке С++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread689951.html
помогите пожалуйста, решить это уравнение корень(x+c) - корень(x-b) = c и составить код программы
C++ Нужно разобраться в выделении остатка Народ здравствуйте короче я написал программу которая проверяет четность или нечетность целого числа #include "std_lib_facilities.h" int main() { setlocale( LC_ALL,"Russian" ); int a; cout... подробнее

Показать сообщение отдельно
Angle126
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 9

Нужно написать программу!Пжлст - C++

06.11.2012, 16:07. Просмотров 323. Ответов 0
Метки (Все метки)

Початкова умова
Трансцендентну функцію f(x), визначену на інтервалі (a; b), задано аналітичною формулою та нескінченною сумою. Програма має отримати декілька дійсних значень аргументу x із інтервалу і для кожного з них вивести значення f(x), обчислені за формулою та на основі нескінченної суми степенів x, а також різницю між ними. Вхідні дані задає користувач за допомогою клавіатури. Робота закінчується, коли користувач замість того, щоб набрати наступне значення аргументу, натисне на клавіші Ctrl-Z і потім Enter.
Вимоги до виконання
1. У запрошенні до введення аргументу x указати межі інтервалу (a; b), заданого в умові. Недопустимі значення аргументу ігнорувати.
2. Обчислити значення f(x), задане аналітичною формулою, з використанням бібліотечних математичних функцій.
3. Написати допоміжну функцію, яка за значенням x обчислює та повертає значення f(x) на основі нескінченної суми. Для цього за виразом суми написати систему рекурентних співвідношень і на їх основі запрограмувати циклічні обчислення, які дають наближене значення трансцендентної функції (з точністю 10–6). Система співвідношень має бути такою, щоб у програмі не було зайвих повторних обчислень тих самих величин. Окрім цього, якщо в співвідношеннях фігурують дроби зі спільними множниками в чисельниках і знаменниках, необхідно їх скоротити, щоб позбутися множень та ділень на ті самі величини.4. a = 1, b = 1, f(x) = ln((1+x)/(1-x))=2*(сумма от 0 по n до +бесконечности)((x^(2n+1))/(2n+1))
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
 
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru