Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы

как сделать эти задания? - C++

Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Другие темы раздела
C++ список упорядоченный по алфавиту http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread730897.html
Помогите пожалуйста доделать задание. В программах предусмотреть ввод исходной информации о четырех студентах - фамилия и инициалы; - год рождения; тут все понятно. А как: Распечатать список...
C++ В каждом 3-м столбце элементы матрицы заменить на 0, подсчитать сумму элементов по каждому чётной строке В каждом 3-м столбце элементы матрицы заменить на 0, подсчитать сумму элементов по каждому чётной строке. http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread730895.html
C++ Найти сумму элементов каждого чётного столбца
Найти сумму элементов каждого чётного столбца.
объясните пожалуйста. что такое struct STUDENT? C++
include <conio.h> #include <iostream> struct STUDENT { char fio; /* фамилия и.о. */ char oc; /* 5 оценок + '\n' + '\0' */ }; void main() {
C++ Файлы (определения месяца, в котором родилось максимальное количество студентов) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread730869.html
В файле хранится информация о студентах института: факультет, группа, ФИО, домашний адрес, месяц и год рождения. Написать программу определения месяца, в котором родилось максимальное количе¬ство...
C++ Строковые литералы, не пойму как реализовать В произвольно взятом предложении вывести на экран все слова, начинающиеся на гласную букву. подробнее

Показать сообщение отдельно
пиля
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.12.2012
Сообщений: 3

как сделать эти задания? - C++

13.12.2012, 21:58. Просмотров 435. Ответов 1
Метки (Все метки)

1. Знайти всі n-значні числа, сума квадратів цифр яких кратна М.
2. Секретний замок для сейфа складається з 10 розташованих у ряд гні-зд, у які треба вставити гральні кубики. Але двері відкривається тільки в тому випадку, коли в будь-яких трьох сусідніх гніздах сума точок на передніх гранях кубиків рівна 10. (Гральний кубик має на кожної грані від 1 до 6 точок.) Напи-шіть програму, яка розгадує код замка за умови, що два кубики вже вставлені в гнізда.
3. Даний набір слів, розділених крапкою з комою ;. Набір закінчується двокрапкою :. Визначити, скільки в ньому слів, що закінчуються буквою а.
4. Побудувати креслення: «У правильній чотирикутній піраміді провести переріз, що проходить через одну зі сторін основи й середину висоти».
5. Дана матриця розміром n х t. Переставляючи її рядки й стовпці, доби-тися того, щоб найбільший елемент (або один з них) виявився у верхньому лівому куті.
6. Записати у файл f N цілих чисел, отриманих за допомогою генератора випадкових чисел. Заповнити файл g числами, які є добутками сусідніх компонен-тів файлу f.
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
 
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru