Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы

Visual C++

Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
lia789
0 / 0 / 0
Регистрация: 28.11.2016
Сообщений: 2
#1

Алгоритм KASUMI! шифрование текста kasumi - Visual C++

09.01.2017, 22:59. Просмотров 294. Ответов 0
Метки нет (Все метки)

Срочно нужен алгоритм шифрование KASUMI на Visual С++. Помогите пожалуйста. Есть код на С++ Builder но он не работает, может его можно как то переделать? Срочно нужно!!!!!!!!!!!!!
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
//---------------------------------------------------------------------------
 
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
 
#define ROL16(a,b) (u16)((a<<b)|(a>>(16-b)))
//---------------------------------------------------------------------------
 
using namespace std;
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned long u32;
typedef unsigned long long u64;
typedef union
{
        u64 b64;
        u32 b32[2];
        u16 b16[4];
        u8 b8[8];
}WORD64;
typedef union
{
        u32 b32;
        u16 b16[2];
        u8 b8[4];
}WORD32;
typedef union
{
        u16 b16;
        u8 b8[2];
}WORD16;
 
class Kasumi
{
public:
    void KeySchedule( u8 *k );
    void KasumiCipher64( u8 *data );
    void KasumiCipher128( u8 *data );
    void KasumiDeCipher64( u8 *data );
    void KasumiDeCipher128( u8 *data );
    Kasumi();
 
private:
 
    u16 FI( u16 in, u16 subkey );
    u32 FO( u32 in, int index );
    u32 FL( u32 in, int index );
 
    u16 KLi1[8], KLi2[8];
    u16 KOi1[8], KOi2[8], KOi3[8];
    u16 KIi1[8], KIi2[8], KIi3[8];
};
 
Kasumi::Kasumi()
{
    cout << "Vuklukajetsja konstruktor  Kasumi\n";
}
/* KasumiAlgorutm()*/
/* Головний алгоритм. Використовує 64-бітний вхід.*/
 
void Kasumi::KasumiCipher64( u8 *data )
{
    u32 left, right, temp;
    DWORD *d;
    int n;
    /* Почнається з отримання даних у два 32-розрядних слова */
    d = (DWORD*)data;
    left = (((u32)d[0].b8[0])<<24)+(((u32)d[0].b8[1])<<16)+(d[0].b8[2]<<8)+(d[0].b8[3]);
    right = (((u32)d[1].b8[0])<<24)+(((u32)d[1].b8[1])<<16)+(d[1].b8[2]<<8)+(d[1].b8[3]);
    n = 0;
    do
    { 
        temp = FL( left, n );
        temp = FO( temp, n++ );
        right ^= temp;
        temp = FO( right, n );
        temp = FL( temp, n++ );
        left ^= temp;
    }while( n<=7 );
    d[0].b8[0] = (u8)(left>>24);d[1].b8[0] = (u8)(right>>24);
    d[0].b8[1] = (u8)(left>>16);d[1].b8[1] = (u8)(right>>16);
    d[0].b8[2] = (u8)(left>>8);d[1].b8[2] = (u8)(right>>8);
    d[0].b8[3] = (u8)(left);d[1].b8[3] = (u8)(right);
}
void Kasumi::KasumiCipher128( u8 *data )
{
    u64 left, right;
    LWORD *d;
    /* Почнається з отримання даних у два 32-розрядних слова*/
    d = (LWORD*)data;
    left = (((u64)d[0].b8[0])<<56)+(((u64)d[0].b8[1])<<48)+((u64)d[0].b8[2]<<40)+((u64)d[0].b8[3]<<32)+((u64)d[0].b8[4]<<24)+((u64)d[0].b8[5]<<16)+((u64)d[0].b8[6]<<8)+((u64)d[0].b8[7]);
    right = (((u64)d[1].b8[0])<<56)+(((u64)d[1].b8[1])<<48)+((u64)d[1].b8[2]<<40)+((u64)d[1].b8[3]<<32)+((u64)d[1].b8[4]<<24)+((u64)d[1].b8[5]<<16)+((u64)d[1].b8[6]<<8)+((u64)d[1].b8[7]);
    
    KasumiCipher64((u8 *)&left);
    KasumiCipher64((u8 *)&right);
    
    d[0].b8[0] = (u8)(left>>56);d[1].b8[0] = (u8)(right>>56);
    d[0].b8[1] = (u8)(left>>48);d[1].b8[1] = (u8)(right>>48);
    d[0].b8[2] = (u8)(left>>40);d[1].b8[2] = (u8)(right>>40);
    d[0].b8[3] = (u8)(left>>32);d[1].b8[3] = (u8)(right>>32);
 
    d[0].b8[4] = (u8)(left>>24);d[1].b8[4] = (u8)(right>>24);
    d[0].b8[5] = (u8)(left>>16);d[1].b8[5] = (u8)(right>>16);
    d[0].b8[6] = (u8)(left>>8);d[1].b8[6] = (u8)(right>>8);
    d[0].b8[7] = (u8)(left);d[1].b8[7] = (u8)(right);
}
 
/*---------------------------------------------------------------------
* KeySchedule()
* Формування раунда ключа. Більшість операції використовують 16-бітий
* підрозділ, отже будуємо u16-розмірні масиви, які є "побітно" правильними.
*---------------------------------------------------------------------*/
 
void Kasumi::KeySchedule( u8 *k )
{
    static u16 C[] = {0x0123,0x4567,0x89AB,0xCDEF, 0xFEDC,0xBA98,0x7654,0x3210 };
    u16 key[8], Kprime[8];
    WORD *k16;
    int n;
    k16 = (WORD *)k;
    for( n=0; n<8; ++n )
    key[n] = (u16)((k16[n].b8[0]<<8) + (k16[n].b8[1]));
    /* Будуємо K'[] ключ */
    for( n=0; n<8; ++n )
      Kprime[n] = (u16)(key[n] ^ C[n]);
    /* Будуємо різні частини ключа */
    for( n=0; n<8; ++n )
    {
    KLi1[n] = ROL16(key[n],1);
    KLi2[n] = Kprime[(n+2)&0x7];
    KOi1[n] = ROL16(key[(n+1)&0x7],5);
    KOi2[n] = ROL16(key[(n+5)&0x7],8);
    KOi3[n] = ROL16(key[(n+6)&0x7],13);
    KIi1[n] = Kprime[(n+4)&0x7];
    KIi2[n] = Kprime[(n+3)&0x7];
    KIi3[n] = Kprime[(n+7)&0x7];
    }
}
 
/*---------------------------------------------------------------------
* FL()
* Функція FL().
* Трансформує 32-бітне значення. Використовує <index>  щоб ідентифікувати
* відповідні підрозділи.
*---------------------------------------------------------------------*/
u32 Kasumi::FL( u32 in, int index )
{
    u16 l, r, a, b;
    /* розділення лівої і правої половини */
    l = (u16)(in>>16);
    r = (u16)(in);
    /* робимо  операції FL()*/
    a = (u16) (l & KLi1[index]);
    r ^= ROL16(a,1);
    b = (u16)(r | KLi2[index]);
    l ^= ROL16(b,1);
    /* з'єднуємо дві половини разом */
    in = (((u32)l)<<16) + r;
    return( in );
}
 
/*---------------------------------------------------------------------
* FO()
* Функція FO().
* Трансформує 32-бітне значення. Використовує <index>  щоб ідентифікувати
* відповідні підрозділи.
*---------------------------------------------------------------------*/
u32 Kasumi::FO( u32 in, int index )
{
    u16 left, right;
    /* розділення на дві частини по 16 біт */
    left = (u16)(in>>16);
    right = (u16) in;
    /* застосовуємо ті ж перетворення тричі */
    left ^= KOi1[index];
    left = FI( left, KIi1[index] );
    left ^= right;
    right ^= KOi2[index];
    right = FI( right, KIi2[index] );
    right ^= left;
    left ^= KOi3[index];
    left = FI( left, KIi3[index] );
    left ^= right;
    in = (((u32)right)<<16)+left;
    return( in );
}
 
 
/*---------------------------------------------------------------------
* FI()
* Функція FI . Вона використовує таблиці S7 I S9.
* Трансформує 16-ти бітне значення.
*---------------------------------------------------------------------*/
u16 Kasumi::FI( u16 in, u16 subkey )
{
    u16 nine, seven;
    static u16 S7[] = {
    54, 50, 62, 56, 22, 34, 94, 96, 38, 6, 63, 93, 2, 18,123, 33,
    55,113, 39,114, 21, 67, 65, 12, 47, 73, 46, 27, 25,111,124, 81,
    53, 9,121, 79, 52, 60, 58, 48,101,127, 40,120,104, 70, 71, 43,
    20,122, 72, 61, 23,109, 13,100, 77, 1, 16, 7, 82, 10,105, 98,
    117,116, 76, 11, 89,106, 0,125,118, 99, 86, 69, 30, 57,126, 87,
    112, 51, 17, 5, 95, 14, 90, 84, 91, 8, 35,103, 32, 97, 28, 66,
    102, 31, 26, 45, 75, 4, 85, 92, 37, 74, 80, 49, 68, 29,115, 44,
    64,107,108, 24,110, 83, 36, 78, 42, 19, 15, 41, 88,119, 59, 3};
    static u16 S9[] = {
    167,239,161,379,391,334, 9,338, 38,226, 48,358,452,385, 90,397,
    183,253,147,331,415,340, 51,362,306,500,262, 82,216,159,356,177,
    175,241,489, 37,206, 17, 0,333, 44,254,378, 58,143,220, 81,400,
    95, 3,315,245, 54,235,218,405,472,264,172,494,371,290,399, 76,
    165,197,395,121,257,480,423,212,240, 28,462,176,406,507,288,223,
    501,407,249,265, 89,186,221,428,164, 74,440,196,458,421,350,163,
    232,158,134,354, 13,250,491,142,191, 69,193,425,152,227,366,135,
    344,300,276,242,437,320,113,278, 11,243, 87,317, 36, 93,496, 27,
    487,446,482, 41, 68,156,457,131,326,403,339, 20, 39,115,442,124,
    475,384,508, 53,112,170,479,151,126,169, 73,268,279,321,168,364,
    363,292, 46,499,393,327,324, 24,456,267,157,460,488,426,309,229,
    439,506,208,271,349,401,434,236, 16,209,359, 52, 56,120,199,277,
    465,416,252,287,246, 6, 83,305,420,345,153,502, 65, 61,244,282,
    173,222,418, 67,386,368,261,101,476,291,195,430, 49, 79,166,330,
    280,383,373,128,382,408,155,495,367,388,274,107,459,417, 62,454,
    132,225,203,316,234, 14,301, 91,503,286,424,211,347,307,140,374,
    35,103,125,427, 19,214,453,146,498,314,444,230,256,329,198,285,
    50,116, 78,410, 10,205,510,171,231, 45,139,467, 29, 86,505, 32,
    72, 26,342,150,313,490,431,238,411,325,149,473, 40,119,174,355,
    185,233,389, 71,448,273,372, 55,110,178,322, 12,469,392,369,190,
    1,109,375,137,181, 88, 75,308,260,484, 98,272,370,275,412,111,
    336,318, 4,504,492,259,304, 77,337,435, 21,357,303,332,483, 18,
    47, 85, 25,497,474,289,100,269,296,478,270,106, 31,104,433, 84,
    414,486,394, 96, 99,154,511,148,413,361,409,255,162,215,302,201,
    266,351,343,144,441,365,108,298,251, 34,182,509,138,210,335,133,
    311,352,328,141,396,346,123,319,450,281,429,228,443,481, 92,404,
    485,422,248,297, 23,213,130,466, 22,217,283, 70,294,360,419,127,
    312,377, 7,468,194, 2,117,295,463,258,224,447,247,187, 80,398,
    284,353,105,390,299,471,470,184, 57,200,348, 63,204,188, 33,451,
    97, 30,310,219, 94,160,129,493, 64,179,263,102,189,207,114,402,
    438,477,387,122,192, 42,381, 5,145,118,180,449,293,323,136,380,
    43, 66, 60,455,341,445,202,432, 8,237, 15,376,436,464, 59,461};
 
    /* 16-ти бітний вхід ділиться на дві нерівні половини 9біт і 7 біт*/
    nine = (u16)(in>>7);
    seven = (u16)(in&0x7F);
    /* проводимо різні операції */
    nine = (u16)(S9[nine] ^ seven);
    seven = (u16)(S7[seven] ^ (nine & 0x7F));
    seven ^= (subkey>>9);
    nine ^= (subkey&0x1FF);
    nine = (u16)(S9[nine] ^ seven);
    seven = (u16)(S7[seven] ^ (nine & 0x7F));
    in = (u16)((seven<<9) + nine);
    return( in );
}
void Kasumi::KasumiDeCipher64( u8 *data )
{
    u32 left, right, temp;
    DWORD *d;
    int n;
    /* починаємо з введення двох 32-дво бітних значень*/
    d = (DWORD*)data;
    left = (((u32)d[0].b8[0])<<24)+(((u32)d[0].b8[1])<<16)+(d[0].b8[2]<<8)+(d[0].b8[3]);
    right = (((u32)d[1].b8[0])<<24)+(((u32)d[1].b8[1])<<16)+(d[1].b8[2]<<8)+(d[1].b8[3]);
    n = 7;
    do
    { 
        temp = FO(right,n);
        temp = FL(right, n--);
        left ^= temp;
        temp = FL(left,n);
        temp = FO(temp, n--);
        right ^= temp;
    }while( n>=0 );
    /* повертаємо результат */
    d[0].b8[0] = (u8)(left>>24);d[1].b8[0] = (u8)(right>>24);
    d[0].b8[1] = (u8)(left>>16);d[1].b8[1] = (u8)(right>>16);
    d[0].b8[2] = (u8)(left>>8);d[1].b8[2] = (u8)(right>>8);
    d[0].b8[3] = (u8)(left);d[1].b8[3] = (u8)(right);
}
void Kasumi::KasumiDeCipher128( u8 *data )
{
    u64 left, right;
    LWORD *d;
    /* починаємо з введення двох 64-бітних значень*/
    d = (LWORD*)data;
    left = (((u64)d[0].b8[0])<<56)+(((u64)d[0].b8[1])<<48)+ ((u64)d[0].b8[2]<<40)+((u64)d[0].b8[3]<<32)+((u64)d[0].b8[4]<<24)+((u64)d[0].b8[5]<<16)+((u64)d[0].b8[6]<<8)+((u64)d[0].b8[7]);
    right = (((u64)d[1].b8[0])<<56)+(((u64)d[1].b8[1])<<48)+ ((u64)d[1].b8[2]<<40)+((u64)d[1].b8[3]<<32)+((u64)d[1].b8[4]<<24)+((u64)d[1].b8[5]<<16)+((u64)d[1].b8[6]<<8)+((u64)d[1].b8[7]);
    
    KasumiDeCipher64((u8 *)&left);
    KasumiDeCipher64((u8 *)&right);
    
    /* повернення результату */
    d[0].b8[0] = (u8)(left>>56);d[1].b8[0] = (u8)(right>>56);
    d[0].b8[1] = (u8)(left>>48);d[1].b8[1] = (u8)(right>>48);
    d[0].b8[2] = (u8)(left>>40);d[1].b8[2] = (u8)(right>>40);
    d[0].b8[3] = (u8)(left>>32);d[1].b8[3] = (u8)(right>>32);
 
    d[0].b8[4] = (u8)(left>>24);d[1].b8[4] = (u8)(right>>24);
    d[0].b8[5] = (u8)(left>>16);d[1].b8[5] = (u8)(right>>16);
    d[0].b8[6] = (u8)(left>>8);d[1].b8[6] = (u8)(right>>8);
    d[0].b8[7] = (u8)(left);d[1].b8[7] = (u8)(right);
}
 
 
int main(int argc, char *argv[])
{
u64 data = 0x123456789abcdef0LLU;
u64 temp = 0x123456789abcdef0LLU;
u64 result;
u8 key[16]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};
Kasumi p;       
cout << "Otrumav pruklad\n"; 
cout << "Gotovuj do zastosyvannja algorutmy: " << data << "\n";
p.KeySchedule(key);
p.KasumiCipher64((u8 *)&temp);
cout << " Zawufrovani dani pislja zastosyvannja algorutmy na vxodi: " << temp << "\n";
result = temp;
p.KasumiDeCipher64((u8 *)&temp);
cout << " Rozwufrovani dani pislja zastosyvannja algorutmy na vxodi: " << temp << "\n";
temp = 0x4BE1A34A181DFADELLU;
p.KasumiDeCipher64((u8 *)&temp);
cout << " Rozwufrovani dani pislja zastosyvannja algorutmy na vxodi: " << temp << "\n";
 getch();
 }
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
09.01.2017, 22:59
Здравствуйте! Я подобрал для вас темы с ответами на вопрос Алгоритм KASUMI! шифрование текста kasumi (Visual C++):

Алгоритм шифрования KASUMI - C++ Builder
Прошу помощи. Проблемы с DWORD. Помогите оживить програмку. #include &lt;vcl.h&gt; #pragma hdrstop #include &lt;iostream&gt; #include &lt;conio.h&gt;...

Шифрование текста, табличная замена текста - C++
Один из простейших способов шифровки текста состоит в табличной замене каждого символа другим символом - его шифром. Выбрать некоторую...

Алгоритм Вижинера (шифрование) с++ - C++
Добрый день, помогите пожалуйста найти ошибку в коде. При шифре в конце выпадает &quot;я&quot; и никак не фиксируется. Первая часть отвечает за...

Шифрование: какой алгоритм предпочтительнее? - C# MVC
какой алгоритм производительность/надежность предпочтительнее пишу свой membership provider. необходимо чтобы строил шифр не долго, но при...

Шифрование файлов Des - алгоритм - Криптография
Кто может помочь с кодом,или хотя-бы что да как подсказать, пример Нужно сделать программу по такому же прицепу.

Шифрование файлов, алгоритм Anubis - C++
Доброго времени суток всем. Есть такая задача, зашифровать какой либо файл с помощью алгоритма Anubis. Вот сам код шифра nessie.h ...

0
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
09.01.2017, 22:59
Привет! Вот еще темы с ответами:

Шифрование текста - C++ Builder
шифрование текста . в текстовом файле задан текст состоящий из слов в английском алфавите . зашифровать его следующим образом ....

Шифрование текста - Pascal
Привет Извините за название темы, сам не заметил, что написал. Задача На вход программе подается текст, состоящий не более чем из...

Шифрование текста - C#
Помогите пожалуста сделать еще одно шифрование(например текст перевернуть Текст-Тскет) что-то такого. Вот код с моим шифрованием: ...

Шифрование текста - C++
Здравствуйте, пытаюсь зашифровать слово, через ключ. #include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { char str =...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
1
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru