0 / 0 / 0
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 4
1

Плиз срочно помогите решить задачи....

26.09.2008, 23:32. Показов 3460. Ответов 7
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Прошу помочь написать мне программы в институт а то препод мои решения забраковал.
Вот условия:
Задание 1
Програмування циклічних процедур.
Розробити програму табулювання функції, вивести їх значення у вигляді таблиці. Розробити три варіанти обчислення з використанням трьох видів циклів, для контролю підрахувати суму значень функцій, результати вивести окремо у одному файлі. Знак ‘^’ означає ‘у ступеню’.
y = 0.05cos(x + 1); інтервал : відрізок [Pi/4,Pi], крок Pi/8.
Задание 2
Задана матриця цілих чисел M x N, компоненти якої можуть бути і нулями. Зробити контрольне виведення матриці на екран у природному вигляді. Матрицю ініціаліазувати як константу.

Задане дійсне число А. Поміняти елементи матриці (4х3), які більше А на 0, вивести нову матрицю на екран
Задание 3
Розробити програму, у якій вказані у варіантах завдань обчислення оформити як процедуру та функцію (два варианті одного обчислення). Процедура та функція повинні знаходитись у одному файлі.
Підрахувати суму п'ятьох дійсних чисел x = a^5 + b^5 + c^5 + d^5+ e^5.
Задание 4
Задан довільний рядок, виконати з ним наступні дії.
Видалити зайві проміжки з рядка.
Завдання 5
Задані поля запису, визначити їх типи даних, написати програму для введення довільної кількості записів через масив, який ініціалізувати як типізовану константу. Вивести записи згідно з вказаним крітерієм на екран у формі, зручній для перегляду.
Людина: прізвище, стать, зріст, вага. Критерій: особи з відношенням
(зріст-100)/вага >1
Завдання 6
При розробці програми не використовувати функції і процедури, які розширяють файл до структури прямого доступу.
Створити текстовий файл цілих чисел, в якому спочатку розташовані від’ємні компоненти, а потім додатні. Вставити між ними цифру 0.
Прошу помочь сделать кто что может, желательно пока первые три, но если кто может то помогите сделать все. Заранее благодарен.
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
26.09.2008, 23:32
Ответы с готовыми решениями:

Нужна помощь! Помогите плиз решить олимпиадные задачи!
Пастух хочет приобрести себе стадо. купец предложил ему три вида голов: коровы быки и телята. для...

помогите плиз... срочно :)
Решите кто модет http://rapidshara.ru/63294

Задачи. Помогите плиз!!!
Здравствуйте! У вас здесь впервые, надеюсь на помощь. Лабораторная 6 задач. Сделал что смог....

Помогите Плиз!!!Завтра Эказмен...Нужно решить задачу!
Как мне сказала училка...задача очень легкая...но я в этой программе вообще не шарю... Как звучит...

7
3067 / 727 / 69
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 1,531
26.09.2008, 23:41 2
Слу я конечно понимаю, что я беларус, я не совсем понял условия...напиши на русском
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 4
27.09.2008, 00:05  [ТС] 3
Сори что пишу еще раз а то отредактировать не могу инет лагает. Вот по руски
"Прошу помочь написать мне программы в институт а то препод мои решения забраковал.
Вот условия:
Задание 1
Программирование циклических процедур.
Разработать программу табулирования функции, вывести их значение в виде таблицы. Разработать три варианта вычисления с использованием трех видов циклов, для контроля подсчитать сумму значений функций, результаты вывести отдельно в одном файле. Знак ^ означает 'в степени'.
y = 0.05cos(x + 1); интервал : отрезок [Pi/4,Pi], шаг Pi/8.
Задание2
Заданная матрица целых чисел M x N, компоненты которой могут быть и нулями. Сделать контрольное выведение матрицы на экран в естественном виде. Матрицу инициалиазувати как константу. Задано вещественное число А. Поминяти элементы матрицы (4х3), которые больше А на 0, вывести новую матрицу на экран
Задание 3
Разработать программу, в которой указанные в вариантах заданий вычисления оформить как процедуру и функцию (два варианти одного вычисления). Процедура и функция должны находиться в одном файле. Подсчитать сумму пъятех вещественных чисел x = a^5 + b^5 + c^5 + d^5+ e^5.
Задание 4
Задан произвольная строка, выполнить с ним следующие действия. Удалить лишние промежутки из строки.
Задание 5
Заданные поля записи, определить их типы данных, написать программу для введения произвольного количества записей через массив, который инициализировать как типизирующую константу. Вывести записи согласно указанному критерием на экран в форме, удобной для пересмотра. Человек: фамилия, пол, рост, вес. Критерий: лица с отношением (рост-100) /вага >1
Задание 6
При разработке программы не использовать функции и процедуры, которые расширяют файл к структуре прямого доступа. Создать текстовый файл целых чисел, в котором сначала расположены отрицательные компоненты, а затем положительные. Вставить между ними цифру 0.
Прошу помочь сделать кто что может, желательно пока первые три, но если кто может то помогите сделать все. Заранее благодарен."
0
5 / 5 / 0
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 23
27.09.2008, 01:47 4
Я прочитал, только 2 условия, и скажу тебе честно - это задачи для школьников или на крайний случай 1во курсников. Тоесть, мне трудно понять, как человек, который учится на тех. специальности, может допускать ошибки в подобных задачах... Если, препод забраковал, вставь плиз исходники, мы поможем... Но похоже, это просто лень, и желание сделать лабы на халяву...
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 4
27.09.2008, 12:57  [ТС] 5
Вот текст 2 программы:
Код
program Lab_3;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;
Var
 A:array[1..4,1..3] of integer;
 i,j:integer;
 d:integer;
begin
 A[1,1]:=25;
 A[1,2]:=69;
 A[1,3]:=15;
 A[2,1]:=36;
 A[2,2]:=15;
 A[2,3]:=78;
 A[3,1]:=98;
 A[3,2]:=75;
 A[3,3]:=45;
 A[4,1]:=12;
 A[4,2]:=14;
 A[4,3]:=19;
 writeln ('Procesing input screen in massive...');
 writeln('This massive is:');
for i:=1 to 4 do
 begin
 for j:=1 to 3 do
 write(A[i,j]:4);
 writeln;
 end;
 write('Press Enter to next step.....');
 readln;
 write ('Input chislo from massive. A=');
 repeat
 readln(d);
 until (d=A[1,1]) or (d=A[1,2]) or (d=A[1,3]) or (d=A[2,1]) or (d=A[2,2]) or (d=A[2,3]) or (d=A[3,1]) or (d=A[3,2]) or (d=A[3,3]) or (d=A[4,1]) or (d=A[4,2]) or (d=A[4,3]);
 if A[1,1]>d then A[1,1]:=0;
 if A[1,2]>d then A[1,2]:=0;
 if A[1,3]>d then A[1,3]:=0;
 if A[2,1]>d then A[2,1]:=0;
 if A[2,2]>d then A[2,2]:=0;
 if A[2,3]>d then A[2,3]:=0;
 if A[3,1]>d then A[3,1]:=0;
 if A[3,2]>d then A[3,2]:=0;
 if A[3,3]>d then A[3,3]:=0;
 if A[4,1]>d then A[4,1]:=0;
 if A[4,2]>d then A[4,2]:=0;
 if A[4,3]>d then A[4,3]:=0;
 writeln('Processing data.....');
 writeln('Processing massive is:');
 for i:=1 to 4 do
 begin
 for j:=1 to 3 do
 write (A[i,j]:4);
 writeln;
 end;
 writeln('Thank you for use my program......');
 writeln ('ArTJIauT Inc. 2008');
 writeln;
 writeln;
 writeln ('Press Enter to exit....');
 readln;
end.
Вот первой:
Код
 program Laboratorna;
{$APPTYPE CONSOLE}
{ y = 0.05cos(x + 1); ³íòåðâàë : â³äð³çîê [Pi/4,Pi], êðîê Pi/8.}
uses
 SysUtils,
 Math;

var i:integer;
  x,y,s1,s2,s3:real;
begin
 writeln('Funk "for"');
 x:=pi/4;
 s1:=0;
  for i:=1 to 6 do
  begin
  y:=0.05*cos(x+1);
  x:=x+pi/8;
  s1:=s1+y;
  writeln('y=',y:6:2,' x=',x:6:2);
  end;
 writeln;
 Writeln('Funk "while"');
 x:=pi/4;
  s2:=0;
  i:=1;
 while i <=6 do
  begin
  y:=0.05*cos(x+1);
  x:=x+pi/8;
  s2:=s2+y;
  Inc(I);
  writeln('y=',y:6:2,' x=',x:6:2);
  end;
  writeln;
  writeln('Funk "repeat"');
  x:=pi/4;
  s3:=0;
  i:=0;
 repeat
  y:=0.05*cos(x+1);
  x:=x+pi/8;
  s3:=s3+y;
   Inc(I);
   writeln('y=',y:6:2,' x=',x:6:2);
 until I>5;
 writeln;
 s1:=pi;
 s2:=pi;
 s3:=pi;
 writeln('Results:');
 writeln('funk "for"');
 writeln('s1=',s1:6:3);
 writeln;
 writeln('funk "while"');
 writeln('s2=',s2:6:3);
 writeln;
 writeln('funk "repeat"');
 writeln('s3=',s3:6:3);
 writeln('Press Enter to exit');
 readln;
end.
Вот токо я не пойму как сделать чтобы во второй програмы первым Х было число Pi/4, если можете поправте меня, тобиш скажите что у меня не так.
0
Почетный модератор
64288 / 47587 / 32739
Регистрация: 18.05.2008
Сообщений: 115,182
27.09.2008, 14:47 6
Разберем задачу 2.
1.По условию матрица целых чисел M x N, значит эти буквы должны присутствовать.
2.Матрицу инициалиазувати как константу.
Значит пишем так:
Код
 
const n=4;
    m=3;
    x:array[1..n,1..m]of integer=((25,69,15),
                        (36,15,78),
                        (98,75,45),
                        (12,14,19));
3.Задано вещественное число А.
var A:real;
4.Зачем это?
Код
until (d=A[1,1]) or (d=A[1,2]) or (d=A[1,3]) or (d=A[2,1]) or (d=A[2,2]) or (d=A[2,3]) or (d=A[3,1]) or (d=A[3,2]) or (d=A[3,3]) or (d=A[4,1]) or (d=A[4,2]) or (d=A[4,3]);
Об этом в задании не говорится.
Дальше у Вас какой-то ужасный способ сравнения чисел, Вы вообще не слышали о циклах?
Можно ведь так:
Код
Write('Input chislo A:');
readln(A);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if x[i,j]>A then x[i,j]:=0;
0
Почетный модератор
64288 / 47587 / 32739
Регистрация: 18.05.2008
Сообщений: 115,182
27.09.2008, 18:07 7
По первой задаче даже не знаю как толково объяснить Ваши ошибки.
1. Всего нужно подсчитать и просуммировать не 6, а семь значений. Нарисуйте на бумажке ось и нанесите все точки. Это интервалов будет 6, а не точек. Интервалы нам не нужны, поскольку мы можем все подсчитать в каждой точке. Вы даже не видите что cos везде отрицательный, а сумма положительная.
Количество точек считают так
n:=round((pi-pi/4)/(pi/8 )+1;//=7
Цикл For организуют так, что считаем в каждой точке и складываем.
Код
 
sum:=0;
for i:=1 to n do
  begin
   y:=0.05*cos(pi/4+(i-1)*pi/8+1);//i-1*pi/8 это приращение в данной точке
   writeln('|',(i+1):4,'pi/8 |',y:8:3,' |');
   writeln(f,'|',(i+1):4,'pi/8 |',y:8:3,' |'); //это вывод в файл, у Вас что-то про него написано
   sum:=sum+y;
  end;
Цикл While будет так
Код
i:=0;sum:=0;
while i<n do
begin
i:=i+1;
y:=0.05*cos(pi/4+(i-1)*pi/8+1);
writeln('|',(i+1):4,'pi/8 |',y:8:3,' |');
writeln(f,'|',(i+1):4,'pi/8 |',y:8:3,' |');
sum:=sum+y;
end;
Цикл Repeat
Код
i:=0;sum:=0;
repeat
i:=i+1;
y:=0.05*cos(pi/4+(i-1)*pi/8+1);
writeln('|',(i+1):4,'pi/8 |',y:8:3,' |');
writeln(f,'|',(i+1):4,'pi/8 |',y:8:3,' |');
sum:=sum+y;
until i=n;
Как видите, циклы очень похожи, лишь синтаксис разный.
Прикладываю проект, чтобы здесь не расписывать как делать таблицу, как записывать данные в файл и т.д. Если что-то будет лишнее, выкинете.
Вложения
Тип файла: rar ZAD1.rar (24.0 Кб, 36 просмотров)
0
Администратор
83061 / 51640 / 244
Регистрация: 10.04.2006
Сообщений: 13,392
27.09.2008, 18:17 8
Цитата Сообщение от Artlite Посмотреть сообщение
until (d=A[1,1]) or (d=A[1,2]) or (d=A[1,3]) or (d=A[2,1]) or (d=A[2,2]) or (d=A[2,3]) or (d=A[3,1]) or (d=A[3,2]) or (d=A[3,3]) or (d=A[4,1]) or (d=A[4,2]) or (d=A[4,3]);
if A[1,1]>d then A[1,1]:=0;
if A[1,2]>d then A[1,2]:=0;
if A[1,3]>d then A[1,3]:=0;
if A[2,1]>d then A[2,1]:=0;
if A[2,2]>d then A[2,2]:=0;
if A[2,3]>d then A[2,3]:=0;
if A[3,1]>d then A[3,1]:=0;
if A[3,2]>d then A[3,2]:=0;
if A[3,3]>d then A[3,3]:=0;
if A[4,1]>d then A[4,1]:=0;
if A[4,2]>d then A[4,2]:=0;
if A[4,3]>d then A[4,3]:=0;
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
27.09.2008, 18:17
Помогаю со студенческими работами здесь

Помогите решить задачи на Паскале.
Помогите решить задачи на Паскале.

Помогите решить 2 простые задачи.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить 2 задачи. В обоих задана матрица (5х4). 1. Последний...

Помогите решить две задачи.
1) Определить является ли треугольник со сторонами a,b,c прямоугольным, если нет вычислить его...

Помогите решить 2 задачи с массивами
1.Вычислить сумму и количество кратных M элементов одномерного массива F. 2.В массиве n×n в...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
8
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2023, CyberForum.ru